FAQ

Pentru că ȘI TU crezi în cauza noastră. În plus, nu te costă nimic! Dacă eşti salariat, poţi direcţiona 3,5% (fostul 2%) din impozitul anual pe venit către o cauză caritabilă. Daca nu completezi formularul, suma respectiva rămâne la stat. Poţi să ne ajuţi şi mai mult dacă îţi convingi rudele, prietenii şi colegii să ni se alăture.

Poți depune formularul personal la centrul ANAF de care aparții cu domiciliul (lista aici) sau poți trimite formularul la ANAF prin poștă cu confirmare de primire.

Da, putem face asta. Te rugăm să ne trimiți formularul până pe la data de 25 mai 2022, pentru a avea timp să le organizăm și să le depunem la ANAF. Poti trimite formularul scanat sau pozat la adresa de e-mail contact@vremcopii.ro.

Formularul 230 trebuie depus la centrul ANAF corespunzător adresei de domiciliu (lista aici) , așa cum apare în cartea de identitate.

Da, este corect pentru că se direcționează un procent din impozitul pe venitul realizat în anul anterior.

  • Rubrica I : se completează cu datele din buletin/cartea de identitate – nume, prenume, inițiala tatălui, CNP, localitate, județ, stradă, număr stradă și cod poștal + e-mail si telefon. 
  • Rubrica II.2 :  se bifează la punctul 2.Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult și se completează cu datele Asociației (denumire: Asociația SOS Infertilitatea, cod fiscal: 26 22 72 02, cont bancar: RO51 RZBR 0000 0600 1221 1872, procent din impozit: 3,5%, suma nu trebuie completată, o vor calcula organele fiscale). În funcție de opțiunea contribuabilului, se poate bifa opțiunea de redistribuire pe 2 ani. 
  • Semnătura contribuabilului este obligatorie. 

NU, plecand de la CNP-ul contribuabilului, ANAF va calcula automat 3,5% din impozitul pe venit și va face redirecționarea.

Nu. Persoanele fizice nu pot depune formulare la ANAF pentru alte persoane. Dacă ai reușit să strângi mai multe formulare (și îți mulțumim foarte mult pentru asta), trimite documentele scanate sau pozate catre noi la adresa de e-mail : contact@vremcopii.ro și le vom depune, ca ONG. Deşi legislaţia în vigoare prevede faptul ca formularele 230 trebuie depuse la ANAF de către contribuabil, Administraţia Financiară acceptă colectarea şi depunerea la comun a formularelor de către ONG-uri.

Practic, declaraţiile pot fi centralizate şi depuse la ANAF de către ONG-uri, fără să fie necesară depunerea individuală de către fiecare contribuabil în parte. Cererile sunt depuse la Administraţia Financiară de către reprezentaţii ONG-urilor în baza unui borderou, iar organizația îşi asumă responsabilitatea privind sancţiunile pentru falsul în acte.

Ca să evite situaţiile în care declaraţiile sunt depuse în numele altui contribuabil, Fiscul va trimite o înştiinţare către persoanele fizice prin care îi va informa cu privire la direcţionarea cotei de 3,5% din impozit. Această prevedere este inclusă în Ordinul ANAF nr. 1.003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea.

Organul fiscal competent nu efectuează transferul către entitatea nonprofit / unitatea de cult a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii înainte de expirarea unui termen de 45 de zile de la data comunicării notificării, timp în care, contribuabilii care nu şi-au exprimat opţiunea pentru virarea sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe venit, în contul entităţii nonprofit / unităţii de cult menţionate în notificarea primită, pot aduce la cunoştinţă organului fiscal competent, în scris, acest fapt.

Nu. Nu este nevoie să atașezi Fișa Fiscală, iar suma redirecționată va fi calculată și completată de către inspectorul fiscal.

Începând cu 2019, 2% a crescut la 3,5% pentru asociațiile care sunt acceptate în registrul ANAF, așa cum este şi Asociaţia SOS Infertilitatea.

2010: 3.333 €

2011: 9.070 €

2012: 9.365 €

2013: 8.023 €

2014: 6.503 €

2015: 6.136 €

2016: 7.100 €

2017: 8.050

2018: 9.038 €

Mai multe detalii, pe sectiunea de Fundraising a Asociatiei.

UNDE VOR MERGE BANII TĂI?

Toate fondurile strânse prin campania de redirecționare a 3,5% vor fi folosite pentru acţiunile desfăşurate de Asociaţia SOS Infertilitatea pentru a ajuta cuplurile care se luptă cu infertilitatea.

Misiunea Asociației SOS Infertilitatea este aceea de a sprijini persoanele afectate de infertilitate, desfășurând acțiuni și proiecte în domeniul reproducerii umane asistate medical și în cel al adopției.

FORMULARUL 230 cu datele precompletate ale asociaţiei

(dacă în 2020 ai avut venituri din salarii sau din pensii)

DECLARAŢIA UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

(dacă în 2020 ai avut venituri din activități independente, chirii, dividende sau din alte surse)